Process Communication in het onderwijs

                      "Bereik iedere leerling in jouw klas"

 

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Zonder aansluiting ofwel effectieve communicatie heb je minder resultaat! Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken, plezier te hebben en optimale leerresultaten te bereiken.   

Met Process Communication bereik je elk kind in de klas en krijg je de kans om de kinderen die je als moeilijk ervaart te leren begrijpen. Je vergroot jouw invloed op contact met alle leerlingen in de klas. Je krijgt zicht op effectief gedrag en ook leer je negatief gedrag begrijpen en om te zetten in positieve interacties. Je ontdekt hoe je al jouw leerlingen kunt motiveren en onderwijs kunt bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas. Zo versterk je jezelf en lever je een concrete bijdrage aan een positieve leeromgeving.

Het Process Communication Model® zet je in bij:

 • Creëren van een sociaal veilige leeromgeving
 • Verbinding maken met alle leerlingen in je klas
 • Plezier in leren stimuleren
 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Pestgedrag in de kiem aanpakken
 • Diversiteit in je lessen brengen
 • Vroegtijdig schoolverlaten minimaliseren
 • Creëren van effectief en plezierig klassenmanagement
 • Analyseren en opstellen van handelingsplannen

Het resultaat

 • Leerlingen die zich prettig voelen en ‘open’ staan om te leren
 • Leerkrachten die minder stress ervaren
 • Leerkrachten die elkaars kwaliteiten waarderen en benutten
 • Effectiever pedagogisch klimaat
 • Verhoogd leerplezier 
 • Betere schoolprestaties
 • Minder ziekteverzuim
 • Minder schooluitval
 • Beter contact met ouders/verzorgers

Ik kom graag met u in contact!